Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 29. 3.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 Ob 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.A PRED PRED
1.AE PRED PRED
1.E PRED PRED
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 Ob 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hofman Zbyněk - - - <> - -
Pazderníková Květa - - - - <> - - - <> -
Žíla Václav - - - - - .. - .. .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Zeithaml Josef
2 odpadá ZST 1.A
3 změna OaD 1.AE+
Beznoska Jaroslav
1 výměna >> STE 1.A na 6. hod
6 výměna << STE 1.A uč.1 z 1. hod
6 výměna >> FYZ 1.E+ na 8. hod
8 výměna << FYZ 1.E+ uč.2 z 6. hod
Čapek Miroslav
1 výměna << TOP 2.O uč.4 z 2. hod
2 výměna >> TOP 2.O na 1. hod
5 přesun << EMV 3.A uč.T z 13.4. 4. hod
Drobník Aleš
0 přesun << ETZ 3.E uč.3 z 7. hod
1 přesun << ETZ 3.E uč.3 z 28.3. 6. hod
1 přesun >> ETC 1.E na 31.3. 0. hod
2 odpadá ETC 1.E
6 výměna << ZEL 1.E+ uč.2 z 8. hod
6 přesun >> ETZ 3.E na 27.3. 7. hod
7 výměna << ZEL 1.E+ uč.2 z 27.3. 8. hod
7 přesun >> ETZ 3.E na 0. hod
8 výměna >> ZEL 1.E+ na 6. hod
Hlínová Naďa
1 přesun >> CJA 3.A+ na 28.3. 5. hod
Hofman Zbyněk
1 výměna << CHE 1.A uč.1 z 6. hod
1 výměna >> ZES 2.O na 2. hod
2 výměna << ZES 2.O uč.4 z 1. hod
Kabát Arnošt
2 odpadá ZEl1 1.AE
3 odpadá ZEl1 1.E
6 navíc DTeo 3.E uč.3 náhradní možnost
7 navíc DTeo 1.A uč.1 náhradní možnost
Kořánová Jana
6 výměna << PRV 1.P uč.6 z 28.3. 2. hod
Prokop Lubomír
6 výměna >> MaM 1.P na 28.3. 2. hod
Tešková Lucie
4 výměna << MAT 2.P uč.5 z 28.3. 3. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 CHE uč.1 výměna << Hof z 6. hod
1 STE výměna >> na 29.3. 6. hod
6 STE uč.1 výměna << Bez z 1. hod
6 CHE výměna >> na 29.3. 1. hod
7 DTeo uč.1 navíc Kab
2. - 3. les. Přednáška, beseda
1.AE
6 ZEL uč.2 výměna << Dro z 8. hod
6 FYZ výměna >> na 29.3. 8. hod
7 ZEL uč.2 výměna << Dro z 27.3. 8. hod
7 LEV výměna >> na 27.3. 8. hod
8 FYZ uč.2 výměna << Bez z 6. hod
8 ZEL výměna >> na 29.3. 6. hod
2. - 3. les. Přednáška, beseda
1.E
1 ETC přesun >> na 31.3. 0. hod
6 ZEL uč.2 výměna << Dro z 8. hod
6 FYZ výměna >> na 29.3. 8. hod
7 ZEL uč.2 výměna << Dro z 27.3. 8. hod
7 LEV výměna >> na 27.3. 8. hod
8 FYZ uč.2 výměna << Bez z 6. hod
8 ZEL výměna >> na 29.3. 6. hod
2. - 3. les. Přednáška, beseda
1.P
6 PRV uč.6 výměna << Kor z 28.3. 2. hod
6 MaM výměna >> na 28.3. 2. hod
2.O
1 TOP uč.4 výměna << Čap z 2. hod
1 ZES výměna >> na 29.3. 2. hod
2 ZES uč.4 výměna << Hof z 1. hod
2 TOP výměna >> na 29.3. 1. hod
2.P
4 MAT uč.5 výměna << Teš z 28.3. 3. hod
4 LEV výměna >> na 28.3. 3. hod
3.A
1 CJA přesun >> na 28.3. 5. hod
5 EMV uč.T přesun << Čap z 13.4. 4. hod
5 OaD odpadá (Zil)
3.AE
1 CJA přesun >> na 28.3. 5. hod
6 AMO odpadá (Zil)
7 OaD odpadá (Zil)
8 OaD odpadá (Zil)
3.E
0 ETZ uč.3 přesun << Dro z 7. hod
1 ETZ uč.3 přesun << Dro z 28.3. 6. hod
1 CJA přesun >> na 28.3. 5. hod
6 DTeo uč.3 navíc Kab
6 ETZ přesun >> na 27.3. 7. hod
7 ETZ přesun >> na 29.3. 0. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou