Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
v
v

Změny v rozvrhu Monday 5. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 Ob 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kabát Arnošt - - - >> >> - - - >> -
Žíla Václav .. - - .. - - - - .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Drobník Aleš
0 přesun << ETC 3.E uč.3 z 6.12. 8. hod
0 přesun >> ETZ 3.E na 8.12. 8. hod
1 navíc IKT 3.AE uč.V za odpadlou
2 přesun << IKT 3.E+ uč.V z 9.12. 3. hod
7 výměna << ETM 1.E+ uč.2 z 9.12. 1. hod
Hlínová Naďa
1 přesun >> CJA 3.A+ na 7. hod
3 přesun << OBN 1.A uč.1 z 7. hod
3 výměna >> OBN 2.P na 7.12. 4. hod
6 přesun >> OBN 3.E+ na 7.12. 5. hod
7 přesun << CJA 3.A+ uč.3 z 1. hod
7 přesun >> OBN 1.A na 3. hod
8 přesun << EKO 3.E+ uč.3 z 9.12. 0. hod
Libá Kateřina
2 výměna << NJA 1.P (NJA) uč.6 z 6.12. 1. hod
2 přesun >> NJA 3.E (NJA)+ na 9.12. 1. hod
6 přesun << NJA 3.E (NJA)+ uč.3 z 8.12. 6. hod
6 výměna >> NJA 1.P (NJA) na 6.12. 2. hod
Kořánová Jana
3 navíc TEV 3.AE těl.
4 navíc TEV 3.AE těl.
5 výměna >> PRV 2.P na 6.12. 1. hod
6 výměna << PRV 1.P uč.6 z 6.12. 2. hod
Pazderníková Květa
3 výměna << LEV 2.P uč.5 z 7.12. 4. hod
5 výměna << CJA 1.P uč.6 z 9.12. 3. hod
7 přesun << CJA 1.A uč.1 z 8.12. 8. hod
7 výměna >> CJA 1.E+ na 9.12. 1. hod
Pisingerová Zdeňka
2 výměna << AJA 1.P (AJA) uč.J z 6.12. 1. hod
2 přesun >> AJA 3.E (AJA)+ na 9.12. 1. hod
6 přesun << AJA 3.E (AJA)+ uč.J z 8.12. 6. hod
6 výměna >> AJA 1.P (AJA) na 6.12. 2. hod
Prokop Lubomír
2 navíc DTeo 3.A uč.3 náhradní možnost
2 výměna >> EPO 1.P na 6.12. 1. hod
5 výměna >> MaM 1.P na 9.12. 3. hod
7 přesun << MAT 1.P uč.6 z 7.12. 1. hod
8 přesun >> EPO 2.P na 8.12. 6. hod
Tešková Lucie
5 výměna << CHP 2.P uč.5 z 6.12. 1. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
3 OBN uč.1 přesun << Hlí z 7. hod
3 AMO odpadá (Zil)
7 CJA uč.1 přesun << Pazd z 8.12. 8. hod
7 OBN přesun >> na 5.12. 3. hod
8 AMO odpadá (Zil)
1.AE
7 ETM uč.2 výměna << Dro z 9.12. 1. hod
7 CJA výměna >> na 9.12. 1. hod
1.E
7 ETM uč.2 výměna << Dro z 9.12. 1. hod
7 CJA výměna >> na 9.12. 1. hod
1.P
2 AJA AJA uč.J výměna << Psg z 6.12. 1. hod
2 NJA NJA uč.6 výměna << Libá z 6.12. 1. hod
2 EPO výměna >> na 6.12. 1. hod
5 CJA uč.6 výměna << Pazd z 9.12. 3. hod
5 MaM výměna >> na 9.12. 3. hod
6 PRV uč.6 výměna << Kor z 6.12. 2. hod
6 AJA AJA výměna >> na 6.12. 2. hod
6 NJA NJA výměna >> na 6.12. 2. hod
7 MAT uč.6 přesun << Prok z 7.12. 1. hod
2.P
3 LEV uč.5 výměna << Pazd z 7.12. 4. hod
3 OBN výměna >> na 7.12. 4. hod
5 CHP uč.5 výměna << Teš z 6.12. 1. hod
5 PRV výměna >> na 6.12. 1. hod
8 EPO přesun >> na 8.12. 6. hod
3.A
0 AMO odpadá (Zil)
1 CJA přesun >> na 5.12. 7. hod
2 DTeo uč.3 navíc Prok
2 AJA AJA přesun >> na 9.12. 1. hod
2 NJA NJA přesun >> na 9.12. 1. hod
6 AJA AJA uč.J přesun << Psg z 8.12. 6. hod
6 NJA NJA uč.3 přesun << Libá z 8.12. 6. hod
6 OBN přesun >> na 7.12. 5. hod
7 CJA uč.3 přesun << Hlí z 1. hod
7 OaD odpadá (Zil)
8 EKO uč.3 přesun << Hlí z 9.12. 0. hod
3.AE
1 IKT uč.V navíc Dro
1 CJA přesun >> na 5.12. 7. hod
2 IKT uč.V přesun << Dro z 9.12. 3. hod
2 AJA AJA přesun >> na 9.12. 1. hod
2 NJA NJA přesun >> na 9.12. 1. hod
3 TEV těl. navíc Kor
3 ETM přesun >> na 8.12. 2. hod
4 TEV těl. navíc Kor
4 ETM přesun >> na 8.12. 3. hod
6 AJA AJA uč.J přesun << Psg z 8.12. 6. hod
6 NJA NJA uč.3 přesun << Libá z 8.12. 6. hod
6 OBN přesun >> na 7.12. 5. hod
7 CJA uč.3 přesun << Hlí z 1. hod
8 EKO uč.3 přesun << Hlí z 9.12. 0. hod
3.E
0 ETC uč.3 přesun << Dro z 6.12. 8. hod
0 ETZ přesun >> na 8.12. 8. hod
1 IKT uč.V navíc Dro
1 CJA přesun >> na 5.12. 7. hod
2 IKT uč.V přesun << Dro z 9.12. 3. hod
2 AJA AJA přesun >> na 9.12. 1. hod
2 NJA NJA přesun >> na 9.12. 1. hod
6 AJA AJA uč.J přesun << Psg z 8.12. 6. hod
6 NJA NJA uč.3 přesun << Libá z 8.12. 6. hod
6 OBN přesun >> na 7.12. 5. hod
7 CJA uč.3 přesun << Hlí z 1. hod
7 ZAA přesun >> na 8.12. 6. hod
8 EKO uč.3 přesun << Hlí z 9.12. 0. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou