Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Středa 22.11.2017
Nepřítomné třídy012345Ob678
1.OPREDPRED
2.OAbscAbsc
2.PAbscAbsc
Nepřítomní učitelé012345Ob678
Beznoska Jaroslav(NEM)..-....----..
Tešková Lucie(JP)--
Změny v rozvrzích učitelů:
Čapek Miroslav5. hodvýměna <<TOP2.O(uč.2)z 21.11. 5. hod
Drobník Aleš3. hododpadáIKT2.O
5. hododpadáFYZ1.O
6. hodpřesun <<ETZ3.E(uč.3)z 21.11. 8. hod
7. hodpřesun <<ETZ3.E(uč.3)z 21.11. 7. hod
8. hodpřesun >>ETZ3.Ena 23.11. 0. hod
Hofman Zbyněk5. hodvýměna >>ZBE2.Ona 21.11. 5. hod
6. hododpadáSTR1.O
Hroudová Dagmar2. hodvýměna <<CJA3.E+(uč.4)z 20.11. 1. hod
3. hodpřesun <<LEV3.E+(uč.4)z 5. hod
5. hodpřesun >>LEV3.E+na 3. hod
6. hodpřesun >>OBN3.E+na 20.11. 2. hod
8. hodpřesun >>OBN1.Ona 23.11. 2. hod
Kabát Arnošt3. hodpřesun >>ZAA3.Ena 23.11. 5. hod
5. hodpřesun <<ELN3.AE+(uč.3)z 23.11. 6. hod
Libá Kateřina2. hodvýměna >>NJA3.E (NJA)+na 20.11. 1. hod
Kořánová Jana2. hododpadáTEV2.P
Pazderníková Květa1. hododpadáLEV2.P
5. hodvýměna <<CJA2.P (CJA1)(uč.6)z 21.11. 3. hod
7. hodpřesun >>EKO3.A+na 20.11. 3. hod
Pisingerová Zdeňka2. hodvýměna >>AJA3.E (AJA)+na 20.11. 1. hod
Prokop Lubomír5. hodvýměna >>MAT2.Pna 21.11. 3. hod
Tešková Lucie5. hodvýměna <<PEK2.P (PEK2)(uč.V)z 21.11. 3. hod
Změny v rozvrzích tříd:
1.O8. hodOBNpřesun >>na 23.11. 2. hod
5., 6. hod Přednáška, beseda
2.O5. hodTOP(uč.2)výměna <<Čapek Miroslavz 21.11. 5. hod
5. hodZBEvýměna >>na 21.11. 5. hod
3.-4. hod Obecná absence třídy
2.P5. hodCJACJA1(uč.6)výměna <<Pazderníková Květaz 21.11. 3. hod
5. hodPEKPEK2(uč.V)výměna <<Tešková Luciez 21.11. 3. hod
5. hodMATvýměna >>na 21.11. 3. hod
1.-2. hod Obecná absence třídy
3.A2. hodCJA(uč.4)výměna <<Hroudová Dagmarz 20.11. 1. hod
2. hodAJAAJAvýměna >>na 20.11. 1. hod
2. hodNJANJAvýměna >>na 20.11. 1. hod
3. hodLEV(uč.4)přesun <<Hroudová Dagmarz 5. hod
3. hodOaDodpadá(Bez)
5. hodLEVpřesun >>na 3. hod
6. hodOBNpřesun >>na 20.11. 2. hod
7. hodEKOpřesun >>na 20.11. 3. hod
3.AE1. hodELPodpadá(Bez)
2. hodCJA(uč.4)výměna <<Hroudová Dagmarz 20.11. 1. hod
2. hodAJAAJAvýměna >>na 20.11. 1. hod
2. hodNJANJAvýměna >>na 20.11. 1. hod
3. hodLEV(uč.4)přesun <<Hroudová Dagmarz 5. hod
3. hodOaDodpadá(Bez)
5. hodELN(uč.3)přesun <<Kabát Arnoštz 23.11. 6. hod
5. hodLEVpřesun >>na 3. hod
6. hodOBNpřesun >>na 20.11. 2. hod
7. hodEKOpřesun >>na 20.11. 3. hod
8. hodELPodpadá(Bez)
3.E2. hodCJA(uč.4)výměna <<Hroudová Dagmarz 20.11. 1. hod
2. hodAJAAJAvýměna >>na 20.11. 1. hod
2. hodNJANJAvýměna >>na 20.11. 1. hod
3. hodLEV(uč.4)přesun <<Hroudová Dagmarz 5. hod
3. hodZAApřesun >>na 23.11. 5. hod
5. hodELN(uč.3)přesun <<Kabát Arnoštz 23.11. 6. hod
5. hodLEVpřesun >>na 3. hod
6. hodETZ(uč.3)přesun <<Drobník Alešz 21.11. 8. hod
6. hodOBNpřesun >>na 20.11. 2. hod
7. hodETZ(uč.3)přesun <<Drobník Alešz 21.11. 7. hod
7. hodEKOpřesun >>na 20.11. 3. hod
8. hodETZpřesun >>na 23.11. 0. hod