Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Čtvrtek 27.2.2020
Nepřítomní učitelé012345Ob678
Hofman Zbyněk(PedD)-->>-..-----
Kořánová Jana(NEM)---....-----
UOV-1O Uov(PedD)-....................-....--
UOV-3O Uov(PedD)-....................-....--
Změny v rozvrzích učitelů:
Beznoska Jaroslav0. hodnavíc TEV3.E(těl.)přespočetná hod.
1. hodnavíc TEV2.O(těl.)přespočetná hod.
2. hodnavíc TEV2.O(těl.)přespočetná hod.
3. hodnavíc TEV2.P(těl.)přespočetná hod.
4. hodnavíc TEV2.P(těl.)přespočetná hod.
5. hodnavíc TEV3.E(uč.3)přespočetná hod.
Čapek Miroslav6. hodvýměna <<TOP2.O(uč.4)z 25.2. 6. hod
Drobník Aleš1. hodpřesun >>ETC3.Ena 8. hod
3. hodvýměna <<FYZ2.O(uč.4)z 24.2. 2. hod
6. hodvýměna >>FYZ1.E+na 25.2. 4. hod
8. hodpřesun <<ETC3.E(uč.3)z 1. hod
8. hodpřesun >>ETM1.E+na 26.2. 8. hod
Hofman Zbyněk0.-8. hod Obecný pedagogický dozor
Filipčíková Hroudová Dagmar1. hodpřesun <<OBN3.E+(uč.3)z 5. hod
5. hodpřesun >>OBN3.E+na 1. hod
6. hodvýměna <<LEV1.E+(uč.2)z 25.2. 4. hod
Libá Kateřina1. hodpřesun >>NJA2.O (NJA)na 24.2. 4. hod
7. hodpřesun >>NJA1.E (NJA)+na 28.2. 3. hod
Pazderníková Květa1. hodpřesun >>PSY1.Pna 24.2. 6. hod
6. hodpřesun >>CJA2.Pna 26.2. 5. hod
Pisingerová Zdeňka0. hodpřesun >>OBN2.Ona 4. hod
1. hodpřesun >>AJA2.O (AJA)na 24.2. 4. hod
4. hodpřesun <<OBN2.O(uč.4)z 0. hod
7. hodpřesun >>AJA1.E (AJA)+na 28.2. 3. hod
Prokop Lubomír2. hodvýměna <<EPO2.P(uč.6)z 20.2. 1. hod
6. hodnavíc PRV1.P(uč.5)přespočetná hod.
6. hodvýměna >>MAT2.Ona 25.2. 6. hod
7. hodnavíc PRV1.P(uč.5)přespočetná hod.
8. hodpřesun <<EPO1.P(uč.5)z 19.2. 2. hod
Tešková Lucie2. hodvýměna >>PEK2.Pna 20.2. 1. hod
UOV-1O Uov0.-8. hod Obecný pedagogický dozor
UOV-3O Uov0.-8. hod Obecný pedagogický dozor
Žíla Václav1. hodpřesun >>OaD3.AE+na 28.2. 2. hod
3. hodvýměna >>MVO2.Ona 24.2. 2. hod
6. hodpřesun <<AMO13.A(uč.T)z 28.2. 2. hod
Změny v rozvrzích tříd:
1.A6. hodLEV(uč.2)výměna <<Filipčíková Hroudová Dagmarz 25.2. 4. hod
6. hodFYZvýměna >>na 25.2. 4. hod
7. hodAJAAJApřesun >>na 28.2. 3. hod
7. hodNJANJApřesun >>na 28.2. 3. hod
1.AE6. hodLEV(uč.2)výměna <<Filipčíková Hroudová Dagmarz 25.2. 4. hod
6. hodFYZvýměna >>na 25.2. 4. hod
7. hodAJAAJApřesun >>na 28.2. 3. hod
7. hodNJANJApřesun >>na 28.2. 3. hod
8. hodETMpřesun >>na 26.2. 8. hod
1.E6. hodLEV(uč.2)výměna <<Filipčíková Hroudová Dagmarz 25.2. 4. hod
6. hodFYZvýměna >>na 25.2. 4. hod
7. hodAJAAJApřesun >>na 28.2. 3. hod
7. hodNJANJApřesun >>na 28.2. 3. hod
8. hodETMpřesun >>na 26.2. 8. hod
1.P1. hodPSYpřesun >>na 24.2. 6. hod
6. hodPRV(uč.5)navícProkop Lubomír
7. hodPRV(uč.5)navícProkop Lubomír
8. hodEPO(uč.5)přesun <<Prokop Lubomírz 19.2. 2. hod
2.O0. hodOBNpřesun >>na 4. hod
1. hodTEV(těl.)navícBeznoska Jaroslav
1. hodAJAAJApřesun >>na 24.2. 4. hod
1. hodNJANJApřesun >>na 24.2. 4. hod
2. hodTEV(těl.)navícBeznoska Jaroslav
2. hodZESpřesun >>na 24.2. 3. hod
3. hodFYZ(uč.4)výměna <<Drobník Alešz 24.2. 2. hod
3. hodMVOvýměna >>na 24.2. 2. hod
4. hodOBN(uč.4)přesun <<Pisingerová Zdeňkaz 0. hod
4. hodZBEodpadá(Hof)
6. hodTOP(uč.4)výměna <<Čapek Miroslavz 25.2. 6. hod
6. hodMATvýměna >>na 25.2. 6. hod
2.P2. hodEPO(uč.6)výměna <<Prokop Lubomírz 20.2. 1. hod
2. hodPEKvýměna >>na 20.2. 1. hod
3. hodTEV(těl.)navícBeznoska Jaroslav
3. hodTEVodpadá(Kor)
4. hodTEV(těl.)navícBeznoska Jaroslav
4. hodTEVodpadá(Kor)
6. hodCJApřesun >>na 26.2. 5. hod
3.A0. hodTEV(těl.)navícBeznoska Jaroslav
1. hodOBN(uč.3)přesun <<Filipčíková Hroudová Dagmarz 5. hod
1. hodOaDpřesun >>na 28.2. 2. hod
5. hodTEV(uč.3)navícBeznoska Jaroslav
5. hodOBNpřesun >>na 1. hod
6. hodAMO1(uč.T)přesun <<Žíla Václavz 28.2. 2. hod
3.AE0. hodTEV(těl.)navícBeznoska Jaroslav
1. hodOBN(uč.3)přesun <<Filipčíková Hroudová Dagmarz 5. hod
1. hodOaDpřesun >>na 28.2. 2. hod
5. hodTEV(uč.3)navícBeznoska Jaroslav
5. hodOBNpřesun >>na 1. hod
3.E0. hodTEV(těl.)navícBeznoska Jaroslav
1. hodOBN(uč.3)přesun <<Filipčíková Hroudová Dagmarz 5. hod
1. hodETCpřesun >>na 8. hod
5. hodTEV(uč.3)navícBeznoska Jaroslav
5. hodOBNpřesun >>na 1. hod
8. hodETC(uč.3)přesun <<Drobník Alešz 1. hod