Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 26.2.2018
Nepřítomné třídy012345Ob678
3.APREDPRED
3.EPREDPRED
Změny v rozvrzích učitelů:
Beznoska Jaroslav2. hodpřesun >>ELP3.AEna 1.3. 7. hod
3. hodpřesun >>OaD3.AE+na 7. hod
7. hodpřesun <<OaD3.AE+(uč.4)z 3. hod
7. hododpadáOaD13.Azrušeno
8. hodpřesun <<ELP3.AE(uč.4)z 1.3. 7. hod
Čapek Miroslav2. hodpřesun >>EMV3.Ana 15.2. 5. hod
Drobník Aleš7. hodpřesun >>ETZ3.Ena 1.3. 8. hod
Kabát Arnošt2. hodpřesun <<ETM3.AE(uč.M)z 7. hod
2. hododpadáETM3.Ezrušeno
3. hodpřesun <<ETM3.AE(uč.M)z 8. hod
3. hododpadáETM3.Ezrušeno
7. hodpřesun >>ETM3.AEna 2. hod
8. hodpřesun >>ETM3.AEna 3. hod
Změny v rozvrzích tříd:
3.A2. hodEMVpřesun >>na 15.2. 5. hod
3. hodOaDpřesun >>na 7. hod
7. hodOaD(uč.4)přesun <<Beznoska Jaroslavz 3. hod
7. hodOaD1odpadá(Bez)
2.-3. hod Přednáška, beseda
3.AE2. hodETM(uč.M)přesun <<Kabát Arnoštz 7. hod
2. hodELPpřesun >>na 1.3. 7. hod
3. hodETM(uč.M)přesun <<Kabát Arnoštz 8. hod
3. hodOaDpřesun >>na 7. hod
7. hodOaD(uč.4)přesun <<Beznoska Jaroslavz 3. hod
7. hodETMpřesun >>na 2. hod
8. hodELP(uč.4)přesun <<Beznoska Jaroslavz 1.3. 7. hod
8. hodETMpřesun >>na 3. hod
3.E2. hodETModpadá(Kab)
3. hodETModpadá(Kab)
7. hodETZpřesun >>na 1.3. 8. hod
2.-3. hod Přednáška, beseda